033 Zahvala

Zahvaljujem dragim ljudima koji su mi dali podršku nakon prvih nekoliko postova i ohrabrili me da pišem i dalje.

Abecednim redom:

bljuzg
cesaris
čovjek sa zlatnim imenom
e1
fkb
fra Vjenceslav
fratello
onaj “koji nije skrolo”
onaj “koji ima grb na bosančici”
squaw